محصولات

سامانه مدیریت دارایی رسانه

 

 

سامانه مدیریت دارایی رسانه نگاه

نرم افزار مدیریت دارایی رسانه نگاه ابزاری مفید وکاربردی برای دسته بندی محتوایی، برچسب زنی، جستجو و تحلیل داده های تصویری و ویدیوئی برای تمامی سازمان هایی است که با حجمی از داده های چندرسانهای در ارتباط هستند. این نرم افزار با قابلیت های گوناگون از قبیل تشخیص مکان های معروف، قابلیت برچسب زنی تصاویر، تشخیص بیش از 400 نوع فعالیت در ویدئو، تحلیل شات های ویدئو، تشخیص محتواهای نامناسب قابلیتهای بسیار کاربردی را به کاربران مرتبط با محتواهای رسانهای ارائه میدهد.تشخیص حداقل 5000 برچسب مختلف در تصاویر و ویدئو
تشخیص و بازشناسی حداقل 200 فعالیت مختلف در ویدیو
تشخیص دقیق تغییر شات در ویدئو
تشخیص بیش از 1000 مکان معروف خارجی و داخلی
تشخیص محتوای نامناسب در ویدئو